คำถามที่พบบ่อย

การกินยาต้านไวรัสเอดส์เร็วมีประโยชน์อย่างไร

ลดโอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อน ลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ลดอัตราการเกิดโรคอื่นๆ เช่น ปอดบวม ฝีตามตัว ลดอัตราการเกิดภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

Similar Posts