วันเวลาทำการ

คลินิกในเวลา (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
– ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
– ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4)
– ตรวจหาระดับปริมาณไวรัส (HIV Viral load)
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอับเสบเอ,บี,ซี
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30–16.30 น.15.00 น.
– ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–14.00 น.14.00 น.
– ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–15.00 น.15.00 น.
– ฉีดวัคซีนวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–11.00 น.
และ 13.00-15.00น.
15.00 น.
– ห้องยาวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.16.00 น.

คลินิกนอกเวลา (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
– ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–12.00 น.
19.00 น.
11.00 น.
 ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4)
– ตรวจหาระดับปริมาณไวรัส (HIV Viral load)
วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–11.00 น.
18.00 น.
11.00 น.
 – ฉีดวัคซีนวันเสาร์ เวลา 08.30–11.00 น. 11.00 น.
– ห้องยา
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–12.00 น.
19.30 น.
11.30 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์1 มกราคม 2567วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์24 กุมภาพันธ์ 2567วันมาฆบูชา
วันจันทร์26 กุมภาพันธ์ 2567วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันเสาร์6 เมษายน 2567วันจักรี
วันจันทร์8 เมษายน 2567วันหยุดชดเชยวันจักรี
วันเสาร์13 เมษายน 2567วันสงกรานต์
วันจันทร์15 เมษายน 2567วันสงกรานต์
วันอังคาร16 เมษายน 2567วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันเสาร์4 พฤษภาคม 2567วันฉัตรมงคล
วันจันทร์6 พฤษภาคม 2567วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันศุกร์10 พฤษภาคม 2567วันพืชมงคล
วันพุธ
22 พฤษภาคม 2567
วันวิสาขบูชา
วันจันทร์3 มิถุนายน 2567วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี
วันเสาร์20 กรกฎาคม 2567วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์22 กรกฎาคม 2567วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันจันทร์29 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์12 สิงหาคม 2567 วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์14 ตุลาคม 2567วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธ23 ตุลาคม 2567วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี
5 ธันวาคม 2567วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์30 ธันวาคม 2567วันหยุดเทศกาลปีใหม่
ปรับปรุง ณ วันที่ 3 มกราคม 2567