วันเวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30–16.30 น.15.00 น.
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–14.00 น.14.00 น.
ตรวจวัดระดับซีดีสี่วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30–15.00 น.15.00 น.
ห้องยาวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.16.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.19.00 น.
 วันเสาร์ เวลา 08.30–12.30 น.11.30 น.
ตรวจวัดระดับซีดีสี่วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.18.00 น.
 วันเสาร์ เวลา 08.30–12.30 น.11.00 น.
ห้องยาวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.19.30 น.
 วันเสาร์ เวลา 08.30–12.30 น.12.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2563

วันปีใหม่1 มกราคม พ.ศ. 2563
วันหยุดชดเชย วันมาฆบูชา10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันปิยมหาราช23 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563)7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10 ธันวาคม พ.ศ. 2563