วันเวลาทำการ

คลินิกในเวลา

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
– ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
– ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4)
– ตรวจหาระดับปริมาณไวรัส (HIV Viral load)
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอับเสบเอ,บี,ซี
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30–16.30 น.15.00 น.
– ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–14.00 น.14.00 น.
– ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–15.00 น.15.00 น.
– ฉีดวัคซีนวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–11.00 น.
และ 13.00-15.00น.
15.00 น.
– ห้องยาวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.16.00 น.

คลินิกนอกเวลา

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
– ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–12.00 น.
19.00 น.
11.00 น.
 ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4)
– ตรวจหาระดับปริมาณไวรัส (HIV Viral load)
วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–11.00 น.
18.00 น.
11.00 น.
 – ฉีดวัคซีนวันเสาร์ เวลา 08.30–11.00 น. 11.00 น.
– ห้องยา
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–12.00 น.
19.30 น.
11.30 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์2 มกราคม 2566วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์6 มีนาคม 2566วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดี6 เมษายน 2566วันจักรี
วันพฤหัสบดี13 เมษายน 2566วันสงกรานต์
วันศุกร์14 เมษายน 2566วันสงกรานต์
วันเสาร์15 เมษายน 2566วันสงกรานต์
วันจันทร์17 เมษายน 2566วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี4 พฤษภาคม 2566วันฉัตรมงคล
วันศุกร์5 พฤษภาคม 2566วันหยุดเพิ่มเติมพิเศษ
วันพุธ17 พฤษภาคม 2566วันพืชมงคล
วันเสาร์3 มิถุนายน 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา
วันจันทร์5 มิถุนายน 2566วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา
วันศุกร์28 กรกฎาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคาร1 สิงหาคม 2566วันอาสาฬหบูชา
วันพุธ2 สิงหาคม 2566วันเข้าพรรษา
วันเสาร์12 สิงหาคม 2566วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์14 สิงหาคม 2566วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์13 ตุลาคม 2566วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์23 ตุลาคม 2566วันปิยมหาราช
วันอังคาร5 ธันวาคม 2566วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์11 ธันวาคม 2566วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์30 ธันวาคม 2566วันหยุดเทศกาลปีใหม่
ปรับปรุง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566