บริการยา

บริการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีตามใบสั่งแพทย์
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-253-7575

เปิดให้บริการจำหน่ายยา
ในเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.30–16.00 น.
นอกเวลาราชการวันพุธ, วันศุกร์เวลา 16.30–19.30 น.
วันเสาร์เวลา 08.30–11.30 น.

พักกลางวันเวลา 12.00–13.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคายาคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (แก้ไขเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566)

ขณะนี้ยาบางรายการขาดคราว เพื่อให้การรับบริการเป็นไปโดยสะดวก รบกวนโทรสอบถามก่อนการเข้ารับบริการ 022537575

ลำดับที่ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางการค้าราคา/เม็ด (บาท)ราคา/ขวด (บาท)
1Abacavir 300 (GPO) GenericAbacavir14.00840.00 (60 tab)
2Abacavir 600/Lamivudine 300 (MYLAN) GenericAbacavir + Lamivudine35.501,065.00 (30 tab)
3Abacavir 600/Lamivudine 300/Dolutegravir 50TRIUMEQ458.0013,740 (30 tab)
4Atazanavir 300REYATAZ201.006,030.00 (30 cap)
5Bictegravir50/Emtricitabine200/TAF25Biktarvy84.502,535.00 (30 tab)
6Darunavir 600 (Janssen) OriginalPREZISTA152.009,120.00 (60 tab)
7Darunavir 800PREZISTA212.006,360.00 (30 tab)
8Darunavir 800/Cobicistat 150PREZCOBIX250.007,500.00 (30 tab)
9Dolutegravir 50 (MYLAN) GenericDOLUTEGRAVIR26.50795.00 (30 tab)
10Dolutegravir 50/Lamivudine 300/Tenofovir 300 (MYLAN) GenericACRIPTEGA29.00870.00 (30 tab)
11Dolutegravir 50/Emtricitabine 200/TAF 25 (MYLAN) GenericKOCITAF40.501,215.00 (30 tab)
12Dolutegravir 50/Lamivudine 300DOVATO256.007,680.00 (30 tab)
13Efavirenz 600EFAVIRENZ7.75232.50 (30 tab)
14Etraverine 200INTELENCE10,260.00 (60 tab)
15Lamivudine 150LAMIVUDINE4.25255.00 (60 tab)
16Lamivudine 150/Nevirapine 200/Zidouvudine 250GPO-VIR Z 2509.00540.00 (60 tab)
17Lamivudine 300LAMIVIR7.00210.00 (30 tab)
18Lopinavir/ritonavir 100/25ALUVIA25.501,530.00 (60 tab)
19Raltegravir 400ISENTRESS128.007,680.00 (60 tab)
20Rilpivirine 25EDURANT7.00210.00 (30 tab)
21Ritonavir 100NORVIR29.00870.00 (30 cap)
22TAF 25/Emtricitabine 200Descovy55.001,650.00 (30 tab)
23TAF 25/Emtricitabine 200Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide Fumarate26.50795.00 (30 tab)
24Tenofovir 300 (GPO) GenericTENOF12.50375.00 (30 tab)
25Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (CAMBER) GenericTENOF-EM15.00450.00 (30 tab)
26Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (LFASiA) OriginalTRUVADA80.002,400.00 (30 tab)
27Tenofovir 300/Emtricitabine 200/Efavirenz 600 (CAMBER) GenericTRUSTIVA25.00750.00 (30 tab)
28Tenofovir alafenamide 25 mg (MYLAN) GenericTAFNAT8.50255.00 (30 tab)
29Zidovudine 100 (GPO) GenericANTIVIR3.50350.00 (100 cap)
30Zidovudine 300/Lamivudine 150 (GPO) GenericZILARVIR9.00540.00 (60 tab)
31Sofosbuvir 400/Velpatasvir 100MyHep ALL8,630.00 (28 tab)

ราคายาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ หากสงสัยราคายาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องยา โทร.02-253-7575