บริการยา

บริการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีตามใบสั่งแพทย์
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-253-7575

เปิดให้บริการจำหน่ายยา
ในเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.30–16.00 น.
นอกเวลาราชการวันพุธ, วันศุกร์เวลา 16.30–19.30 น.
วันเสาร์เวลา 08.30–11.30 น.

พักกลางวันเวลา 12.00–13.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคายาคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ลำดับที่ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางการค้าราคา/เม็ด (บาท)ราคา/ขวด (บาท)
1Abacavir 300 (GLAXO) OriginalZIAGENAVIR        25.001,500.00 (60 tab)
2Abacavir 300 (MYLAN) GenericABACAVIR        14.00840.00 (60 tab)
3Abacavir 600/Lamivudine 300 (GLAXO) OriginalKIVEXA        70.002,100.00 (30 tab)
4Abacavir 600/Lamivudine 300 (MYLAN) GenericABACAVIR+LAMIVUDINE        31.00930.00 (30 tab)
5Abacavir 600/Lamivudine 300/Dolutegravir 50 (GLAXO) OriginalTRIUMEQ      409.0012,270 (30 tab)
6Atazanavir 200 (ASTRAZENECA) OriginalREYATAZ      134.008,040.00 (60cap)
7Atazanavir 300 (ASTRAZENECA) OriginalREYATAZ      220.006,600.00 (30 cap)
8Bictegravir 50/Emtricitabine 200/TAF 25 (GILEAD) OriginalBIKTARVY        75.002,250.00 (30 tab)
9Darunavir 600 (JANSSEN) OriginalPREZISTA      130.007,800.00 (60 tab)
10Darunavir 600 (GPO) GenericDARUTAB        75.004,500.00 (60 tab)
11Darunavir 800 (JANSSEN) OriginalPREZISTA      194.005,820.00 (30 tab)
12Dolutegravir 50 (GLAXO) OriginalTIVICAY      256.007,680.00 (30 tab)
13Dolutegravir 50 (MYLAN) GenericDOLUTEGRAVIR        24.00720.00 (30 tab)
14Dolutegravir 50/Lamivudine 300/Tenofovir 300 (MYLAN) GenericACRIPTEGA        35.001,050.00 (30 tab)
15Dolutegravir 50/Emtricitabine 200/TAF 25 (MYLAN) GenericKOCITAF        41.001,215 (30 tab)
16Efavirenz 200 (MYLAN) GenericEFAMAT 200          7.00210.00 (30 tab)
17Efavirenz 600 (GPO) GenericEFAVIRENZ          7.00210.00 (30 tab)
18Efavirenz 600 (MSD) OriginalSTOCRIN        28.00840.00 (30 tab)
19Efavirenz 600 (MYLAN) GenericEFAMAT 600          9.00270.00 (30 tab)
20Etraverine 200 (JANSSEN) OriginalINTELENCE   –10,260.00 (60 tab)
21Lamivudine 150 (GPO) GenericLAMIVIR          4.00240.00 (60 tab)
22Lamivudine 150/Nevirapine 200/Zidovudine 250 (GPO) GenericGPO-VIR Z250          9.00540.00 (60 tab)
23Lamivudine 300 (GPO) GenericLAMIVIR          7.00210.00 (30 tab)
24Lopinavir/ritonavir 100/25 (ABBVIE) OriginalALUVIA        17.001,020.00 (60 tab)
25Lopinavir/ritonavir 200/50  (MYLAN) GenericLOPINAVIR+RITONAVIR        16.001,920 (120 tab)
26Nevirapine 200 (GPO) GenericNERAVIR          6.00360.00 (60 tab)
27Raltegravir 400 (MSD) OriginalISENTRESS      128.007,680.00 (60 tab)
28Rilpivirine 25 (JANSSEN) OriginalEDURANT          7.00210.00 (30 tab)
29Ritonavir 100 (ABBVIE) OriginalNORVIR        36.001080.00 (30 cap)
30Ritonavir 100  (GPO) GenericRINAVIR        25.00750.00 (30 cap)
31TAF 25/Emtricitabine 200 (GILEAD) OriginalDescovy        55.001,650.00 (30 tab)
32Tenofovir 300 (GPO) GenericTENEVIR        12.00360.00 (30 tab)
33Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (CAMBER) GenericTENOF EM        13.00390.00 (30 tab)
34Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (GPO) GenericTENO-EM        16.00480.00 (30 tab)
35Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (LFASiA) OriginalTRUVADA        70.002,100.00 (30 tab)
36Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (MYLAN) GenericRICOVIR-EM        26.00780.00 (30 tab)
37Tenofovir 300/Emtricitabine 200/Efavirenz 600 (CAMBER) GenericTRUSTIVA        24.00720.00 (30 tab)
38Tenofovir 300/Emtricitabine 200/Efavirenz 600 (MYLAN) GenericTEEVIR        35.001,050.00 (30 tab)
39Tenofovir alafenamide 25 mg (LFASiA) OriginalVEMLIDY        33.00990.00 (30 tab)
40Tenofovir alafenamide 25 mg (MYLAN) GenericTAFNAT        20.00600.00 (30 tab)
41Zidovudine 100 (GPO) GenericANTIVIR          3.00300.00 (100 cap)
42Zidovudine 300/Lamivudine 150 (GPO) GenericZILARVIR          9.00540.00 (60 tab)

ราคายาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ หากสงสัยราคายาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องยา โทร.02-253-7575