บริการยา

บริการจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีตามใบสั่งแพทย์
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-253-7575

เปิดให้บริการจำหน่ายยา
ในเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.30–16.00 น.
นอกเวลาราชการวันพุธ, วันศุกร์เวลา 16.30–19.30 น.
วันเสาร์เวลา 08.30–11.30 น.

พักกลางวันเวลา 12.00–13.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายการยาคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (26 มี.ค. 2564)
ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางการค้าราคา/เม็ด (บาท)ราคา/ขวด (บาท)
Abacavir 300ZIAGENAVIR25.001,500.00 (60 เม็ด)
Abacavir 300 (MYLAN) GenericAbacavir14.00840.00 (60 เม็ด)
Abacavir 600/Lamivudine 300KIVEXA70.002,100.00 (30 เม็ด)
Abacavir 600/Lamivudine 300 (MYLAN) GenericAbacavir + Lamivudine31.00930.00 (30 เม็ด)
Abacavir 600/Lamivudine 300/Dolutegravir 50TRIUMEQ409.0012,270.00 (30 เม็ด)
Atazanavir 200REYATAZ134.008,040.00 (60 แคปซูล)
Atazanavir 300REYATAZ220.006,600.00 (30 แคปซูล)
Bictegravir50/Emtricitabine200/TAF25Biktarvy75.002250.00 (30 แคปซูล)
Darunavir 600PREZISTA130.007,800.00 (60 เม็ด)
Darunavir 600 (GPO) GenericDarutab75.004,500.00 (60 เม็ด)
Darunavir 800PREZISTA194.005,820.00 (30 เม็ด)
Dolutegravir 50TIVICAY256.007,680.00 (30 เม็ด)
Dolutegravir 50 (MYLAN) GenericDOLUTEGRAVIR24.00720.00 (30 เม็ด)
Dolutegravir 50/Lamivudine 300/Tenofovir 300 (MYLAN) GenericACRIPTEGA35.001,050.00 (30 เม็ด)
Efavirenz 200 (MYLAN) GenericEFAMAT7.00210.00 (30 เม็ด)
Efavirenz 600 (GPO) GenericEFAVIRENZ7.00210.00 (30 เม็ด)
Efavirenz 600 (MSD) OriginalSTOCRIN28.00840.00 (30 เม็ด)
Efavirenz 600 (MYLAN) GenericEFAMAT9.00270.00 (30 เม็ด)
Etraverine 200INTELENCE171.0010,260.00 (60 เม็ด)
Lamivudine 150LAMIVIR4.00240.00 (60 เม็ด)
Lamivudine 150/Nevirapine 200/Zidovudine 250GPO-VIR Z2509.00540.00 (60 เม็ด)
Lamivudine 300LAMIVIR7.00210.00 (30 เม็ด)
Lopinavir/ritonavir 100/25ALUVIA17.001,020.00 (60 เม็ด)
Lopinavir/ritonavir 200/50RITOCOM16.001,920.00 (120 เม็ด)
Nevirapine 200NERAVIR6.00360.00 (60 เม็ด)
Raltegravir 400ISENTRESS128.007,680.00 (60 เม็ด)
Rilpivirine 25EDURANT7.00210.00 (30 เม็ด)
Ritonavir 100NORVIR36.001080.00 (30 แคปซูล)
Ritonavir 100 (GPO) GenericRITONAVIR25.00750.00 (30 แคปซูล)
TAF 25/Emtricitabine 200DESCOVY55.001,650.00 (30 เม็ด)
Tenofovir 300 (GPO) GenericTENEVIR12.00360.00 (30 เม็ด)
Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (CAMBER) GenericTENOF EM13.00390.00 (30 เม็ด)
Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (GPO) GenericTENO-EM16.00480.00 (30 เม็ด)
Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (LFASiA) OriginalTRUVADA70.002,100.00 (30 เม็ด)
Tenofovir 300/Emtricitabine 200 (MYLAN) GenericRICOVIR-EM26.00780.00 (30 เม็ด)
Tenofovir 300/Emtricitabine 200/Efavirenz 600 (CAMBER) GenericTRUSTIVA24.00720.00 (30 เม็ด)
Tenofovir 300/Emtricitabine 200/Efavirenz 600 (MYLAN) GenericTEEVIR35.001,050.00 (30 เม็ด)
Tenofovir alafenamide 25 mg (LFASiA) OriginalVEMLIDY33.00990.00 (30 เม็ด)
Tenofovir alafenamide 25 mg (MYLAN) GenericTAFNAT20.00600.00 (30 เม็ด)
Zidovudine 100ANTIVIR3.00300.00 (100 แคปซูล)
Zidovudine 300/Lamivudine 150 (GPO) GenericZILARVIR9.00540.00 (60 เม็ด)