บริการปรึกษา

ผู้รับบริการสามารถเลือกปรึกษาได้ตามหัวข้อดังนี้

  • ปรึกษาความเสี่ยงเกี่ยวกับ เอชไอวี
  • ยาต้านฉุกเฉิน nPEP
  • ยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ PrEP
  • อื่นๆ

ต้องการรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์

  • สายด่วนปรึกษาเอดส์ โทร 1663 10 คู่สายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 9.00 น.-21.00 น.
  • ชมรมเพื่อนวันพุธ โทร 02-253-2666 ต่อ 118 หรือ 02-255-7893 ต่อ 118
  • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา โทร 02-251-6711-5 ต่อ 102 (แจ้งขอรับคำปรึกษา)
เวลาเปิดให้บริการปรึกษาของคลีนิคนิรนาม
ในเวลาราชการวันจันทร์–วันศุกร์เวลา 08.30–16.00 น.