บริการวัคซีน

การฉีดวัคซีน เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคที่สามารถป้องกันได้  นอกจากวัยเด็กแล้วในวัยผู้ใหญ่ยังจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย

คลีนิคนิรนามมีบริการฉีดวัคซีน ดังนี้

  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine)
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก/ปากทวารหนัก 4 สายพันธุ์ (HPV vaccine )
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก/ปากทวารหนัก/ช่องปาก 9 สายพันธุ์ (HPV vaccine )
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Influenza vaccine)
  • วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร (Mpox vaccine)
เปิดให้บริการฉีดวัคซีน
ในเวลาราชการ*วันจันทร์–วันศุกร์เวลา 08.30–11.00 น.
และ 13.00-15.00 น.
นอกเวลาราชการวันเสาร์เวลา 08.30–11.00 น.

*พักกลางวันเวลา 12.00–13.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์


อัตราค่าบริการฉีดวัคซีน
ในเวลาราชการนอกเวลาราชการ
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ1,238 บาท/เข็ม1,362 บาท/เข็ม
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี195 บาท/เข็ม215 บาท/เข็ม
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์ 2,444 บาท/เข็ม2,689 บาท/เข็ม
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี 9 สายพันธุ์ 5,500 บาท/เข็ม6,050 บาท/เข็ม
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่257 บาท/เข็ม283 บาท/เข็ม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน LINE ID : @091AOJEX)8,500 บาท/เข็ม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรเข้าชั้นผิวหนัง (ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่าน LINE ID : @091AOJEX)2,200 บาท/เข็ม

อัตราค่าบริการยังไม่รวมค่าบริการฉีดวัคซีน 50,นอกเวลา 60 บาท