บริการลงทะเบียนออนไลน์

ผู้รับบริการรายใหม่และรายเก่า สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ก่อนเข้ามารับบริการที่คลีนิคนิรนาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับบริการจะได้รับรหัส 6 ตัว ให้นำมายืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่เมื่อมารับบริการ โดยรหัสสามารถใช้งานได้ภายใน 72 ชั่วโมงเท่านั้น

ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการที่
https://screenhiv.trcarc.org/ScreenHIVClient/
หรือ scan QR code ด้านล่าง