Slide
คลีนิคนิรนาม

ให้บริการตรวจเลือด ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการวัคซีน และจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี

Slide
บริการลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
เพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ

Slide
บริการให้คำปรึกษาออนไลน์

รับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงผ่าน LINE Application

Slide
Same day ART

การเริ่มยาต้านไวรัสทันทีที่ตรวจพบการติดเชื้อ หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ทราบผลเลือด

previous arrow
next arrow
ผู้มาใช้บริการคลีนิคนิรนาม (ม.ค.-มี.ค. 2564)
11,093

ผู้มาตรวจ HIV

727

พบผู้ติดเชื้อ

1,267

ผู้มารับ PrEP

467

ผู้เข้ารับ SAME DAY