DigitalSN-970x381px-cr
ฉบับปรับปรุงล่าสุด
312445427_5485326244877533_3788263674187506999_n
S__61939723
Artboard-1info1
_ลง FACEBOOK (โพสต์ Facebook) (ภาพหน้าปกกิจกรรม Facebook) (1)
ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง

แบบเจาะปลายนิ้ว และ แบบจากน้ำลายในช่องปาก

Slide
คลีนิคนิรนาม

ให้บริการตรวจเลือด ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการวัคซีน และจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี

Slide
บริการลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
เพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ

Slide
บริการให้คำปรึกษาออนไลน์

รับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงผ่าน LINE Application

Slide
Same day ART

การเริ่มยาต้านไวรัสทันทีที่ตรวจพบการติดเชื้อ หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ทราบผลเลือด

previous arrow
next arrow
ผู้มาใช้บริการคลีนิคนิรนาม (ม.ค. – พ.ย. 2565)

ผู้มาตรวจ HIV

19,497

พบผู้ติดเชื้อ

1,198

ผู้มารับ PrEP

2,704

ผู้เข้ารับ SAME DAY ART

642