ประกาศ
ประกาศสิทธิการเข้ารับบริการตรวจ HIV ฟรี
ฉบับปรับปรุงล่าสุด
S__61939723
Artboard-1info1
_ลง FACEBOOK (โพสต์ Facebook) (ภาพหน้าปกกิจกรรม Facebook) (1)
ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง

แบบเจาะปลายนิ้ว และ แบบจากน้ำลายในช่องปาก

Slide
คลีนิคนิรนาม

ให้บริการตรวจเลือด ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการวัคซีน และจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี

Slide
บริการลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
เพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ

Slide
บริการให้คำปรึกษาออนไลน์

รับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงผ่าน LINE Application

Slide
Same day ART

การเริ่มยาต้านไวรัสทันทีที่ตรวจพบการติดเชื้อ หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ทราบผลเลือด

previous arrow
next arrow
ผู้มาใช้บริการคลีนิคนิรนาม (ม.ค.-ส.ค. 2566)

ผู้มาตรวจ HIV

16494

พบผู้ติดเชื้อ

727

ผู้มารับ PrEP

2646

ผู้เข้ารับ SAME DAY ART

339