_ลง FACEBOOK (โพสต์ Facebook) (ภาพหน้าปกกิจกรรม Facebook) (1)
Slide
คลีนิคนิรนาม

ให้บริการตรวจเลือด ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการวัคซีน และจำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี

Slide
บริการลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
เพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการ

Slide
บริการให้คำปรึกษาออนไลน์

รับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงผ่าน LINE Application

Slide
Same day ART

การเริ่มยาต้านไวรัสทันทีที่ตรวจพบการติดเชื้อ หรือไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่ทราบผลเลือด

previous arrow
next arrow
ผู้มาใช้บริการคลีนิคนิรนาม (ม.ค.-ธ.ค. 2564)
18,084

ผู้มาตรวจ HIV

1,318

พบผู้ติดเชื้อ

1,962

ผู้มารับ PrEP

818

ผู้เข้ารับ SAME DAY ART