อัตราค่าบริการ

บริการของคลีนิคนิรนามอัตราค่าบริการเวลาฟังผลอัตราค่าบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาเวลาฟังผลคลินิกพิเศษนอกเวลา
1. ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี160 บาท1  ชั่วโมง192 บาท1  ชั่วโมง
2. ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยวิธี DNA-PCR1,500 บาท 7  วันทำการ1,800 บาท7  วันทำการ
3. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)130 บาท1  ชั่วโมง156 บาท1  ชั่วโมง
4. ตรวจซิฟิลิสวิธี RPR60 บาท1  ชั่วโมง72 บาท1  ชั่วโมง
5. ตรวจซิฟิลิสวิธี  Treponemal test (CMIA / ECLIA)120 บาท1  ชั่วโมง144 บาท1  ชั่วโมง
6. ตรวจระดับปริมาณไวรัสในเลือด (HIV Viral load)1,500 บาท1  วันทำการ1,800 บาท1  วันทำการ
7. ตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (Resistance)2,500 บาท ถึง 7,5002-3  สัปดาห์3,000 บาท ถึง 9,0002-3 สัปดาห์
8. ตรวจหาภูมิคุ้นเคยไวรัสตับอักเสบเอ (Anti-HAV)410 บาท7  วันทำการ492 บาท7  วันทำการ
9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)200 บาท2  ชั่วโมง240 บาท2 ชั่วโมง
10.ตรวจหาภูมิคุ้นเคยไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)300 บาท2  ชั่วโมง360 บาท2 ชั่วโมง
11.ตรวจระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่  (CD4)310 บาท1  วันทำการ372 บาท2 ชั่วโมง
12.ให้บริการยาต้านไวรัสตามใบสั่งแพทย์คิดเพิ่ม 10%
13.ตรวจหาสารพันธุกรรมหนองในแท้ /หนองในเทียม(NAT NG/CT) (ทวารหนัก, คอ , ทางเดินปัสสาวะ , ปัสสาวะทั้งหญิงและชาย)800 บาท 10  วันทำการ
14.ทายารักษาหูด (เฉพาะผู้ชาย)*130 – 300 บาท
15. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ**1,238 บาท/เข็มฉีด 2 เข็ม (0,6เดือน)1,362 บาท
16. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี **195 บาท/เข็มฉีด 3 เข็ม (0,1,6เดือน)215 บาท
17. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี **2,444 บาท/เข็มฉีด 3 เข็ม (0,2,6เดือน)2,689 บาท
18.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่**257 บาท283 บาท
19. คลินิกสุขภาพชายรักชาย (MSM Clinic)ฟรี
20. ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 (ATK)*300 บาทสอบถามเพิ่มเติม ที่คลีนิค
21. ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 (RT-PCR)*1,300 บาทสอบถามเพิ่มเติม ที่คลีนิค
22. ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 (CMIA)550 บาท7 วันทำการ660 บาท7 วันทำการ
23. ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 (Neutralizing Antibody)700 บาท7 วันทำการ840 บาท7 วันทำการ
24. ชุดตรวจเอชไอวีแบบเจาะปลายนิ้ว400 บาท400 บาท
25. ชุดตรวจเอชไอวีแบบออรัล250 บาท250 บาท

อัตราค่าบริการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ หากสงสัยข้อมูลสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลีนิคนิรนาม โทร.02-2516711-5

หมายเหตุ
* ราคายังไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ  50 บาท
**  ราคายังไม่รวมค่าบริการฉีดวัคซีน  50  บาท
อัตราค่าบริการในเวลา มีค่าบริการพื้นฐาน 50 บาท

การตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และใบรับรองแพทย์
– ค่าใบรับรองแพทย์ (ภาษาไทย)  300 บาท
– ค่าใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) 500 บาท

อัตราค่าบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา
-ค่าทำบัตรใหม่ 20 บาท                                       -ค่าฉีดวัคซีน 60 บาท
-ค่าธรรมเนียมแพทย์ 400 บาท                             -ค่าบริการ 150 บาท
-ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ คิดเพิ่ม 20% จากราคาค่าบริการในเวลา
-ค่ายาต้านไวรัส คิดเพิ่ม 10% จากราคาค่าบริการในเวลา