อัตราค่าบริการ

บริการของคลีนิคนิรนามอัตราค่าบริการอัตราค่าบริการ
คลินิกนอกเวลา
1. ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี 200 บาท240 บาท
2. ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยวิธี DNA-PCR1,500 บาท  1,800 บาท
3. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)200 บาท240 บาท
4. ตรวจซิฟิลิสวิธี RPR100 บาท120 บาท
5. ตรวจซิฟิลิสวิธี  Treponemal test (CMIA / ECLIA)200 บาท240 บาท
6. ตรวจระดับปริมาณไวรัสในเลือด (HIV Viral load)1,500 บาท1,800 บาท
7. ตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ (Resistance)2,500 บาท, 5,000 บาท3,000 บาท, 6,000 บาท
8. ตรวจหาภูมิคุ้นเคยไวรัสตับอักเสบเอ (Anti-HAV)400 บาท480 บาท
9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)200 บาท240 บาท
10. ตรวจหาภูมิคุ้นเคยไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)400 บาท480 บาท
11. ตรวจระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่  (CD4)300 บาท 360 บาท
12. ให้บริการยาต้านไวรัส **ตามใบสั่งแพทย์คิดเพิ่ม 10%
13. ตรวจหาการติดเชื้อหนองในแท้ และหนองในเทียม   (Gram stain) *50 บาท
14. ตรวจหาสารพันธุกรรมหนองในแท้ /หนองในเทียม(NAT NG/CT) (ทวารหนัก, คอ , ทางเดินปัสสาวะ , ปัสสาวะทั้งหญิงและชาย) 800 บาท 
15. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก (Anal Pap)* 300 บาท 
16. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Cervical Pap) 350 บาท
17. ทายารักษาหูด*80 – 200 บาท
18. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ***1,356 บาท/เข็ม1,492 บาท
19. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ***195 บาท/เข็ม215 บาท
20. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี ***2,300 บาท/เข็ม2,530 บาท
21. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่***350 บาท385 บาท
22. ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 (ATK)*300 บาท
23. ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 (RT-PCR)*1,300 บาท
24. ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 (CMIA)550 บาท660 บาท
25. ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 (Neutralizing Antibody)700 บาท840 บาท
26. ชุดตรวจเอชไอวีแบบเจาะปลายนิ้ว400 บาท400 บาท
27. ชุดตรวจเอชไอวีแบบออรัล250 บาท250 บาท
28. คลินิกสุขภาพชายรักชาย (MSM Clinic)ฟรี

หมายเหตุ

* ราคายังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ 50 บาท
** ราคายังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ 100 บาท
*** ราคายังไม่รวมค่าบริการฉีดวัคซีน 50 บาท

การตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และใบรับรองแพทย์
– ค่าใบรับรองแพทย์ (ภาษาไทย)  300 บาท
– ค่าใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) 500 บาท

อัตราค่าบริการคลินิกพิเศษนอกเวลา
-ค่าทำบัตรใหม่ 20 บาท                                       -ค่าฉีดวัคซีน 60 บาท
-ค่าธรรมเนียมแพทย์ 400 บาท                             -ค่าบริการ 120 บาท
-ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ คิดเพิ่ม 20% จากราคาค่าบริการในเวลา
-ค่ายาต้านไวรัส คิดเพิ่ม 10% จากราคาค่าบริการในเวลา