คำถามที่พบบ่อย

การสัมผัสภายนอก ใช้อวัยวะวะเพศถูไถ สำเร็จความใคร่ เสี่ยงHIV หรือไม่

HIV สามารถส่งผ่านเชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย /การสัมผัสผู้มีเชื้อHIVโดยตรงผ่านทางเลือด โดยมีบาดแผล และการใช้เข็มฉีด ยาร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดเข็มการสัมผัสภายนอกอาจมีความเป็นไปได้น้อยสำหรับการติดเชื้อ HIV แต่การสัมผัสภายนอกก็ยังจะมีความเสี่ยงเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

Similar Posts