ข่าวประชาสัมพันธ์

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจภูมิ โควิด-19 และ พร้อมจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง 1 ก.พ. นี้

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เป็นคลีนิคนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ที่เปิดให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจหาเชื้อเอชไอวี  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งเปิดให้บริการคลินิกสุขภาพคนข้ามเพศ และให้บริการยาต้านไวรัสในวันเดียวกันที่พบว่าติดเชื้อ  ซึ่งมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด

ปัจจุบันคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ได้มีการปรับบริการและเปิดบริการใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี การรับยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ PrEP และการรับยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ PEP ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ คลีนิคนิรนามจะเปิดบริการจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองทั้งตรวจแบบเจาะปลายนิ้วในราคา 400 บาท และการตรวจจากน้ำในช่องปาก ราคา 250 บาท โดยสามารถแอดไลน์ @188uzdog เพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่ต้องรอคิว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมทั้งมีการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงได้เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยคนส่วนใหญ่ที่ฉีดวัคซีน

โควิด-19 ไปแล้วยังมีความสงสัยอยากจะทราบว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว ตนเองมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใด ซึ่งสถานพยาบาลที่เปิดบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 นั้นยังมีน้อยและราคาสูง คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย จึงได้เปิดบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 ขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนในราคา 550 บาท โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถมารับบริการได้ที่ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30น.-15.00น.  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-612-2623 ในวันเวลาราชการ

Similar Posts