คำถามที่พบบ่อย

ตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรีได้ที่ใด

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่ง ตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้งเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน

Similar Posts