คำถามที่พบบ่อย

ถ้าผลเลือด บวก ต้องทำอย่างไร ?

ต้องมีการตรวจซ้ำ อีกครั้งเพื่อยืนยันผลก่อนและแนะนำตรวจโรคติดต่ออื่นๆร่วมด้วย พร้อมตรวจหา CD4 เพื่อดูปริมาณของภูมิคุ้มกันในตัว เพื่อวางแผนในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสต่อไป

Similar Posts