คำถามที่พบบ่อย

ถ้ามีเชื้อ HIV จะสามารถมีบุตรได้หรือไม่ ถ้ามีแล้วบุตรจะติดเชื้อหรือไม่

ผู้ที่มีเชื้อ HIV สามารถมีบุตรได้ และหากยังไม่ได้รับการรักษา ก็จะสามารถส่งต่อเชื้อ HIV ไปสู่บุตรได้ เช่นกัน ทั้งนี้หากผู้ที่มีเชื้อ HIV ได้รับการรักษาแล้ว จะมีโอกาสน้อยมาก ที่จะส่งต่อเชื้อไปสู่บุตร

หากท่านเป็นผู้มีเชื้อ HIV แล้วต้องการมีบุตร แนะนำให้ท่านแจ้งกับสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ได้ทันที เพื่อ ให้แพทย์ที่ดูแลครรภ์ ดำเนินการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงที่จะส่งต่อเชื้อไปสู่บุตรของท่าน

Similar Posts