บริการตรวจ HIV ด้วยตนเอง

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เป็นคลีนิคนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ที่เปิดให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจหาเชื้อเอชไอวี  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งเปิดให้บริการคลินิกสุขภาพคนข้ามเพศ  และให้บริการยาต้านไวรัสในวันเดียวกันที่พบว่าติดเชื้อ  ซึ่งมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด

ปัจจุบันคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ได้มีการปรับบริการและเปิดบริการใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี การรับยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ PrEP และการรับยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ PEP ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ คลีนิคนิรนามจะเปิดบริการจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองทั้งตรวจแบบเจาะปลายนิ้วในราคา 400 บาท และการตรวจจากน้ำในช่องปาก ราคา 250 บาท โดยสามารถแอดไลน์ @188uzdog เพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่ต้องรอคิว

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-612-2623 ในวันเวลาราชการ