บริการตรวจ HIV ด้วยตนเอง

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เป็นคลีนิคนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ที่เปิดให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจหาเชื้อเอชไอวี  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งเปิดให้บริการคลินิกสุขภาพคนข้ามเพศ  และให้บริการยาต้านไวรัสในวันเดียวกันที่พบว่าติดเชื้อ  ซึ่งมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด

ปัจจุบันคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ได้มีบริการจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองทั้งหมด 3 ยี่ห้อ ได้แก่

  • ยี่ห้อ INSTI เป็นการตรวจแบบเจาะปลายนิ้ว ราคา 400 บาท/ชิ้น
  • ยี่ห้อ ORAQUICK เป็นการตรวจจากน้ำในช่องปาก ราคา 250 บาท/ชิ้น
  • ยี่ห้อ ICARE เป็นการตรวจแบบเจาะปลายนิ้ว ราคา 300 บาท/ชิ้น

โดยสามารถแอดไลน์ @188uzdog เพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่ต้องรอคิว

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-612-2623 ในวันเวลาราชการ