บริการฟังผลออนไลน์

คลีนิคนิรนามได้เปิดบริการ Xpress คือ เลือกรับผลตรวจผ่านอีเมล โดยไม่ต้องรอผลเพื่อรองรับผู้บริการที่มากขึ้น สะดวกกับผู้ที่มีเวลาจำกัดและมีเวลาให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาได้มีเวลาให้บริการกับกลุ่มที่ต้องการคำปรึกษามากขึ้น

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับผลภายใน 1 ชม. รบกวน เช็คในอีเมลถังขยะอีกครั้ง หรือ ติดต่อสอบถามที่ 062-741-1116 หรือ 062-757-7222 หรือ email: wellnessxpress@trcarc.org