ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศค่าตรวจฝีดาษวานร

ประกาศศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
           เรื่อง  อัตราค่าบริการตรวจคัดกรองโรคฝีดาษวานร ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

เพื่อให้การดำเนินงานการตรวจคัดกรอง และการกำหนดอัตราค่าบริการตรวจโรคฝีดาษวานร ของคลีนิคนิรนาม  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นไปตามสถานการณ์การปฏิบัติงานทางการแพทย์ในปัจจุบัน จึงขอออกประกาศรายการตรวจคัดกรองและอัตราค่าบริการตรวจโรคฝีดาษวานร จำนวน 7 รายการ ดังนี้

ลำดับหมวดรหัสรายการรายการรหัสกรมบัญชีกลางราคาราคา(เบิกราชการได้)ราคา(เบิกราชการไม่ได้)
17LD1200Monkey viral Real time PCR (screening)  (Skin lesion) 1,700 1,700
27LD1201Monkey viral Real time PCR (screening)
(Oropharyngeal Swab)
 1,700 1,700
37LD1202Monkey viral Real time PCR (screening)  (Serum/EDTA) 1,700 1,700
47LD1203Monkey viral Real time PCR (screening)
(Rectal/genital swabs)
 1,700 1,700
57LD1204Monkey viral Real time PCR (screening) (Semen) 1,700 1,700
67LD1205Monkey viral Real time PCR (screening)  (Urine) 1,700 1,700
712MS1087 ค่าบริการตรวจ Monkeypox 300 300

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#ฝีดาษวานร
#ตรวจฝีดาษลิง
#ตรวจฝีดาษวานร
#Monkeypox

Similar Posts