ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับยี่ห้อและราคายา Abacavir 300 mg 

ห้องจ่ายยาศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ประกาศว่า ยายี่ห้อ Abacavir 300 mg ได้เปลี่ยนยี่ห้อเป็น Abacavir GPO

โดยมีราคาขายที่ 14.00 บาท/เม็ด (840 บาท/กล่อง/60 เม็ด)

สอบถามห้องยาเพิ่มเติม โทร.02-253-7575

Similar Posts