ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปรับราคาค่าหัตถการ ค่าบริการ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของคลีนิคนิรนาม

  • ประกาศปรับราคาค่าหัตถการ และค่าบริการ ของคลีนิคนิรนาม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนคลินิกพิเศษนอกเวลา เงินทุนหมุนเวียนคลีนิคนิรนามและเงินทุนหมุนเวียนปริมาณไวรัสในเลือด ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีมติให้ปรับราคาค่าหัตถการ และค่าบริการ ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย 

ในการนี้  เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ของคลีนิคนิรนาม เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ปรับราคาค่าหัตถการ และค่าบริการ ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ดังนี้

ลำดับรหัสรายการรายการรหัส
กรมบัญชีกลาง
ราคาราคา
(เบิกราชการได้)
ราคา
(เบิกราชการไม่ได้)
1S1002ค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ550205050
2NR1099ค่าธรรมเนียมคลีนิคพิเศษนอกเวลาราชการ150150
3MS1110ค่าตรวจมะเร็งปากมดลูก716601507080
4MS1112ค่าตรวจ Anal PAP Smear729991506090
5MS1111จี้หูดที่ผิวหนังด้วยน้ำยา71821130130
6MS1113จี้หูดในทวารหนัก72999300300
7MS1114ค่าตรวจ Anoscope5552040060340
8MS1054ค่าฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (IM)558231002080
9MS1054ค่าฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ (IM)55823502030
10MR1029ค่าขนส่งและบรรจุภัณฑ์ (AHC,SD)200200
11MS1115ค่าบริการพื้นฐาน (ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ,ซื้อยา,ให้คำปรึกษา(ไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ))5050
  • การปรับราคาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของคลีนิคนิรนาม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนคลินิกพิเศษนอกเวลา เงินทุนหมุนเวียนคลีนิคนิรนามและเงินทุนหมุนเวียนปริมาณไวรัสในเลือด ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีมติให้ปรับราคาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย 

                   ในการนี้  เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ของคลีนิคนิรนาม เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้ปรับราคาค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ดังนี้

ลำดับที่รหัส
รายการ
ชื่อรายการรหัส
กรมบัญชีกลาง
ราคาราคา
(เบิกราชการได้)
ราคา
(เบิกราชการไม่ได้)
1LD0002Alkaline Phosphatase323091004060
2LD0003ALT (SGPT)32311604020
3LD0012BUN32201804040
4LD0115Triglyceride32502806020
5LD1140Creatinine/eGFR32202604020
6LD0063HDL-Cholesterol3250315010050
7LD0116Uric Acid32205806020
8LD0078LDL-Cholesterol3250416015010
9LA0009Anti-HCV36331300300
10LD0004Anti HIV (60 min)3635116012040
11LD0057HBs Ag36319130130
12LD1129TP-PA3600618010080
13LD1050Treponemal test (CMIA/ECLIA)3600612010020
14LD1052RPR Titer6060
15LD0146RPR ( Rapid )36003605010
16LD0032CD4 (3 Days)30509310310
17LD0785CD830510500500
18LD00013CBC301011109020
19LD0117Urine Analysis (U/A) การตรวจปัสสาวะ310011006040
20LD0082Pregnancy Test311011407070
21LD0071KOH for fungus การตรวจหาเชื้อรา35004706010
22LD0152Wet Smear (60 min)35007706010
23LD0184AFP(Alpha-Fetoprotein)3730227025020
24LD0001Albumin (3Days)32403803050
25LD0204Amphetamine337019090
26LD0206ANA(ANF,FANA)37003320320
27LD1123Anti HEV lgM36385770300470
28LD0229Anti-HAV (lgM)36302500400100
29LD0230Anti-HAV(Total)3630141040010
30LD0232Anti-HBc (Total)3631127020070
31LD0233Anti-Hbe36315410300110
32LD0237Anti-TPO320320
33LD0260Beta-HCG37303300160140
34LD0268CA-153640640
35LD0273Calcium321061205070
36LD0282CEA3730830028020
37LD0313Cortisol3260337030070
38LD0317CPK Total3230423075155
39LD0318C-reactive protin(CRP)37103270130140
40LD0321Crytococcus Ag37227370270100
41LD0339Direct bilirubin32207804040
42LD0358ESR301051005050
43LD0359Estradiol(E2)32618410170240
44LD0368Ferritin30306410310100
45LD0385Free T332612360170190
46LD0386Free T43261018015030
47LD0390FSH32616320135185
48LD0393FTA-abs lgM36004320200120
49LD0396Gamma GT3231221013080
50LD0401Globulin110110
51LD0410HBe Ag36314410180230
52LD0815HBV Viral Load;Tagman36320290018001100
53LD0417HCV Genotype36334524028002440
54LD0422HCV-RNA36333420023001900
55LD0430Hemoglobin A1c32401250150100
56LD0431Hemoglobin Type3031333026070
57LD0467Insulin32625590250340
58LD0475Lactate32008460150310
59LD0478LDH Total3230618060120
60LD0491LH32617320190130
61LD0492Lipase3231323020030
62LD0500Magnesium3210721050160
63LD0503Manganese (Mn)33517320220100
64LD0517Microalbumin34116270270
65LD0527Mycoplasma lgG36023360250110
66LD0528Mycoplasma lgM36023410250160
67LD0562Phosphorus321091205070
68LD0570Progesterone32619410250160
69LD0571Prolactin3262236030060
70LD0573Protatic Specific Ag PSA37310570300270
71LD1054Prothombin time (PT)3020127075195
72LD0586Reticulocyte count30103904050
73LD0587Rheumatoid Factor3700118080100
74LD0595Rubella lgG3666027020070
75LD0598Rubella lgM36661410300110
76LD0605Serum lron30304230100130
77LD1034SHBG11401140
78LD0107Stool Examination8080
79LD0113Stool Occult Blood312091208040
80LD0619T33261118015030
81LD0620T4180180
82LD0628Testosterone32620410190220
83LD0635Thyroglobulin Ab37211320320
84LD0639TIBC3030523080150
85LD0645Total bilirubin322081104070
86LD0646Total Protein34301806020
87LD0662TSH3260823017060
88LD0673Vaicella Zoster Virus lgG36420410300110
89LD0674Varicella Zoster Virus lgM36420410300110
90LD0348Electrolyte(Na,k,CL,CO2)(3Day)32001260100160

Similar Posts