คำถามที่พบบ่อย

ผู้ที่มีเชื้อ HIV จะมีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร

ผู้มีเชื้อ HIV จะป่วยง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีเชื้อ เนื่องจาก HIV ทำให้ระดับของภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ส่งผลให้ร่างกายติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และรุนแรงมากขึ้น

Similar Posts