คำถามที่พบบ่อย

ยาต้านไวรัสเอดส์ช่วยได้อย่างไรบ้าง

เข้าไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี เมื่อเชื้อมีน้อยลงภูมิต้านทาน (CD4) ก็ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อก็จะไม่ป่วยและไม่เสียชีวิตจากเอดส์เพียงแต่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต

Similar Posts