ข่าวประชาสัมพันธ์

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดให้บริการคนไร้สิทธิรับเพร็พฟรี

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือเพร็พ (PrEP=Pre – Exposure Prophylaxis) แก่คนไทยไร้สิทธิ และผู้ที่ไร้สิทธิสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จำนวน 200 ราย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่คิดมูลค่า ในโครงการ Princess PrEP สามารถเข้ารับบริการได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.00 น. ณ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ถนนราชดำริ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2251 6711-15 ในวันและเวลาทำการ

Similar Posts