ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรประจำ จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 – 5 จำนวน 1 อัตรา
– สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มีนาคม 2567

สวัสดิการที่จะได้รับ
📌เงินเดือน + เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ฯ
📌สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว
📌ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
📌กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
📌เงินสบทบค่าเล่าเรียนบุตร

สมัครงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ https://jobs.redcross.or.th/jobDetail/1402/245

📣ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (คุณเมธ์รดี)
โทร 02 256 4055 ต่อ 73523
E-mail : mayradee.b@redcross.or.th

Similar Posts