ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับสมัครแพทย์ 4-6 จำนวน 1 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคลากรประจำ

– ตำแหน่ง นายแพทย์ 4 – 6 จำนวน 1 อัตรา
– สังกัด งานการแพทย์ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2567

สวัสดิการที่จะได้รับ

📌เงินเดือน + เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ฯ + เงินสำหรับตำแหน่งนายแพทย์ฯ
📌สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว
📌ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
📌กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
📌เงินสบทบค่าเล่าเรียนบุตร

สมัครงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์
https://vtrcapi.redcross.or.th/recrui…/share_link/169.html

📣ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (คุณเมธ์รดี)
โทร 02 256 4055 ต่อ 73523
E-mail : mayradee.b@redcross.or.th

Similar Posts