ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. แพทย์

https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/3329-5-6-9-23-65

2. พยาบาล

https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/2022-06-01-03-17-52/3348-5-5-1-14-65

3. นักเทคนิคการแพทย์

https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/2022-06-01-03-17-52/3412-1-16-16-2565

4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

https://jobtrc.redcross.or.th/newjob/index.php/2022-06-01-03-17-52/3342-3-23-6-65

Similar Posts