ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเงินสนับสนุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ ในคอลเลกชันพิเศษ SIRIVANNAVARI Pride 2023 สนับสนุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’ ของสภากาชาดไทย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางรติรส จุลชาต รองประธานบริษัท ไอริส 2005 จำกัด เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเงินพระราชทานที่ได้รับบริจาคจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและแอคเซสซอรี่ในคอลเลกชันพิเศษ SIRIVANNAVARI Pride 2023 เฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) สนับสนุนโครงการ ‘เพร็พพระองค์โสมฯ’ หรือ ‘Princess PrEP’ ของสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมถึงค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนในการออกรักษาและให้ความรู้ประชาชน โดยมี นายเอสนะ ชินชำนาญ ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ ฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และนายกิติภัค เกษรสิริธร กรรมการบริหาร บริษัท ไอริส 2005 จำกัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Similar Posts