ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะบุคลากรกรมราชภัณฑ์

วันที่ 21 กรกฏาคม 2563 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะบุคลากรกรมราชภัณฑ์ในด้านโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงแรม จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 38  คน จากเรือนจำ 18 แห่งทั่วประเทศ

Similar Posts