ข่าวประชาสัมพันธ์

เยาวชนเข้ารับการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โครงการ YOUTH FRIENDLY SERVICE

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คลีนิคนิรนาม ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในโครงการ “YOUTH FRIENDLY SERVICE” พิเศษ! รับเสื้อยืด “LET COMMUNITIES LEAD” เป็นที่ระลึก สามารถ walk in ได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในเดือนมกราคม 2567 เท่านั้น เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้รับการตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการที่ลิงก์ https://screenhiv.trcarc.org/ScreenHIVClient/ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัส 6 ตัว ให้นำไปยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ในวันที่เข้ารับบริการ โดยรหัสสามารถใช้งานได้ภายใน 72 ชั่วโมง ตรวจสอบอัตราค่าบริการได้ที่ https://th.trcarc.org/service-cost/ สำหรับคนไทยสามารถใช้สิทธิตรวจเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ) ทั้งนี้ สามารถประเมินความเสี่ยงและรับคำปรึกษาได้ที่ไลน์ “Xpress Counseling” ID Line : @486tuxwa สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2251 6711-5 (วันและเวลาราชการ)

จากสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปี 2566 พบว่า สัดส่วนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เกือบร้อยละ 50 เป็นกลุ่มเยาวชน และยังพบว่าจำนวนการติดเชื้อซิฟิลิสและหนองในเพิ่มสูงขึ้น โครงการ “YOUTH FRIENDLY SERVICE” จึงเน้นให้เยาวชนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ ประเมินความเสี่ยง และตรวจคัดกรองหาเชื้อ หากผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ จะสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที หากผลเป็นลบหรือไม่พบการติดเชื้อ จะได้รับบริการส่งเสริมการป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย การใช้ยา PrEP เป็นต้น

Similar Posts