คำถามที่พบบ่อย

ในกรณีหญิงข้ามเพศที่ผลเลือดบวก หากเริ่มยาต้านไวรัสแล้วสามารถกลับมาทานฮอร์โมนได้หรือไม่

สามารถกลับมาทานฮอร์โมนได้ค่ะ แต่ควรทานหลังจากเริ่มยาต้านไวรัสไปแล้วประมาณ 1 เดือน เนื่องจากยาต้านไวรัสในช่วงที่เริ่มทานอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ ซึ่งถ้ากลับมาใช้ฮอร์โมนก็อาจจะเกิด อาการข้างเคียงได้ จึงอาจจะทำให้ไม่ทราบว่าอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เกิดจากยาต้านไวรัสหรือเกิดจากการใช้ฮอร์โมน

Similar Posts