คำถามที่พบบ่อย

ไปเที่ยวหญิงบริการแล้วถุงยางแตกมีโอกาสเสี่ยงไหม

เสี่ยง บ้าง แต่ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่ามากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าอวัยวะเพศมีแผลโอกาสเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น ฉะนั้นเพื่อความสบายใจควรมาตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี

Similar Posts