คำถามที่พบบ่อย

Anti-HIV กับ NAT อันไหนแม่นยำกว่ากัน

ความแม่นยำไม่แตกต่างกัน แต่มีความต่างกันตรงที่ NAT สามารถตรวจได้หลังเสี่ยง 7 วันขึ้นไป ส่วน Anti-HIV สามารถตรวจได้หลังเสี่ยง 14 วันขึ้นไป

Similar Posts