ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 14 สายพันธุ์

ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ลดการแพร่เชื้อ

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนหรือสถานพยาบาล เข้าใช้บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 14 สายพันธุ์ ด้วยวิธี PCR ทราบผลใน 3 วันทำการ ราคา 2,000 บาท เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ณ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ถ.ราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สามารถลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการได้ที่ https://screenhiv.trcarc.org/ScreenHIVClient/ และ walk in ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2251 6711-5 ต่อ 200, 103 (วันและเวลาราชการ)

Similar Posts