ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อยา 5 รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไปในการจัดซื้อยา จำนวน 5 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ยา ABACAVIR 600 MG + LAMIVUDINE 300 MG จำนวน 1,600 กล่อง
2. ยา DOLUTEGRAVIR 50 MG จำนวน 4,500 ขวด
3. ยา EMTRICITABINE 200 MG + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG จำนวน 15,000 ขวด
4. ยา DOLUTEGRAVIR 50 MG + LAMIVUDINE 300 MG + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG จำนวน 30,000 ขวด
5. ยา TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE 300 MG + EMTRICITABINE 200 MG + EFAVIRENZ 600 MG จำนวน 18,000 ขวด

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารเชิญชวนทั่วไปได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยมายื่นด้วยตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือเท่านั้น และมีกำหนดเปิดซองผู้ยื่นข้อเสนอวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 02-251-6711-5 ต่อ 502 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

Similar Posts