ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ รับหนังสือขอโทษ หลังถูกกล่าวหากรณีพีทคนเลือดบวก

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับหนังสือขอโทษจาก นายแพทย์ชเนษฎ์ ศรีสุโข จากเหตุใช้เฟซบุ๊กแสดง ความคิดเห็นพาดพิงและกล่าวหากรณีพีทคนเลือดบวก สร้างความเสียหายแก่หน่วยงาน ณ สำนักงานแพทยสภา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          สืบเนื่องจากกรณีพีทคนเลือดบวกท ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจไม่เจอเชื้อเอชไอวี (Undetectable) เท่ากับการไม่แพร่เชื้อเอชไอวี (Untransmittable) หรือ U=U ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษณ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางนั้น นายแพทย์ชเนษฎ์ ศรีสุโข
ได้ใช้เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นพาดพิงและกล่าวหา ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ โดยไม่ได้วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน จนนำไปสู่การร้องเรียนต่อแพทยสภา ทั้งนี้ นายแพทย์ชเนษฎ์ ศรีสุโข
ได้สำนึกผิด จึงทำการยื่นหนังสือขอโทษต่อ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในความผิดพลาดจากการสื่อสารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์


          หนังสือขอโทษมีข้อความ ดังนี้
“สืบเนื่องมาจากกรณีพีทคนเลือดบวกที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจไม่เจอเชื้อเอชไอวี (Undectatable) เท่ากับการไม่แพร่เชื้อเอชไอวี (Untransmittable) หรือ U=U ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษณ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง และข้าพเจ้าได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้บนเฟซบุ๊คภายใต้ชื่อ ชเนษฎ์ ศรีสุโข (Chanesd Srisukho) ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้ของข้าพเจ้า เนื่องจากการแสดงความเห็นบางประการของข้าพเจ้าอาจมีลักษณะพาดพิง

และกล่าวหาบุคคลที่สามตามเอกสารแนบ จนนำไปสู่การร้องเรียนต่อแพทยสภา โดยศาสตราจารย์
กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งทำให้ท่านและหน่วยงานของท่านได้รับผลกระทบ ถูกหมิ่นประมาท ถูกลดทอนคุณค่า จนนำไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากแพทยสภาว่ามีการร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าในเฟซบุ๊คนั้นไม่ได้มีเจตนากล่าวพาดพิง กล่าวหา หรือหมิ่นประมาทท่านและหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด โดยข้าพเจ้าได้เขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการขออภัยในความผิดพลาดจากการสื่อสาร
ของข้าพเจ้า และจะนำไปเป็นบทเรียนต่อการสื่อสารสาธารณะต่อไป พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ทำการลบข้อความที่ท่านถูกพาดพิง และจะลงหนังสือฉบับนี้ในบัญชีผู้ใช้ของข้าพเจ้าโดยตั้งค่าสาธารณะ เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น”

Similar Posts