จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4

ตามที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 โดยวิธีกาศเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีกำหนดขายเอกสารจ้างระหว่างวันที่ 1-14 มีนาคม 2567 และกำหนดยื่นซองคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคและซองใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม 7A ชั้น 7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยนั้น

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอยกเลิกประกาศการจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นซองเอกสารการจ้างดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Similar Posts