ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 สังกัด งานห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2566
สมัครออนไลน์ https://jobtrc.redcross.or.th/applyjob-online/
ประกาศรับ https://jobtrc.redcross.or.th/stat/

สอบถามโทร. 0 2256 4059 หรือ 0 2251 8524

Similar Posts