HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดให้บริการฉีดวัคซีนและตรวจมะเร็งปากมดลูก ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้.
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 84
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 88
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 112
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 179
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 227
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 124
Program Officer (1 positions) 15 กรกฎาคม 2561 122
Program Officer, Training and Certification 15 กรกฎาคม 2561 108
Senior Program Officer for Capacity Building 15 กรกฎาคม 2561 81
เจ้าหน้าที่ห้องยา 1 ตำแหน่ง 31 มกราคม 2561 1495

คำถามยอดฮิต